Gitaarles Oudewater: Op maat bij jou thuis

Gitaarles Oudewater
Op maat bij jou thuis
Ga naar de inhoud

Ga naar het Hoofdmenu

Druk / klik op een foto voor een bijbehorende "Video" van jouw gewenste slag

Basis                   

8e (rock) Slag

16e Slag


8e (country) Slag (recht)

8e (Country) Slag (Swingend)

8e popslag met accent vóór de 3


Tresillo


8e Tresillo


Klapslag


8e Tokkelslag

6/8 Basis

popslag: 8e's met afdemping


Raggae (traditioneel)

Raggae + Bas + Klap

Beguine

Gitaarles Oudewater
Muziek op maat voor jong en oud
rockyvanschaik86@gmail.com
06-30047142

Terug naar de inhoud