Gitaarles Oudewater: Op maat bij jou thuis

Gitaarles Oudewater
Op maat bij jou thuis
Ga naar de inhoud

Ga naar het hoofdmenu

Transponeren betekent dat je een liedje van toonhoogte verandert.
De toonsoort verandert dan en alle akkoorden veranderen dan mee.

De meest simpele manier is het gebruik van Trappenstelsels.
Kijk naar de toonsoort waarin het liedje gespeeld werd en zet om naar de toonsoort waarin je het wilt spelen.
Alle toonsoort maken gebruik van trappen. Deze vergelijk je met elkaar.
Voorbeeld van G ---> C
6e trap van G= Em
6e trap van C= Am

De Em wordt dus Am
_____________________________________________________________________________________________________________________________
De 2e manier is door het berekenen van afstanden.
Je wilt bijvoorbeeld van de toonsoort G naar C transponeren.

      1               1              1/2         1             1              1/2             1
  ---------    -----------    -----------      ---------    -----------    -----------    ------------
G            A             B             C           D             E             F               G
    G#/Ab           A#/Bb                             C#/Db         D#/Eb                                 F#/Gb


De afstand van G naar C = 2 1/2 (oftewel 5x1/2) omhoog

Alle akoorden veranderen nu 2 1/2 mee omhoog
Voorbeeld:
G wordt C
C wordt F     
Em wordt Am  
D wordt G       
Gitaarles Oudewater
Muziek op maat voor jong en oud
rockyvanschaik86@gmail.com
06-30047142

Terug naar de inhoud